• bodymovesRezervace na lekce jsou závazné!
  • Rušení rezervací do 14h v den konání lekce.

Rozpis lekcí 2018